A projekt címe: „Aparhant önkormányzati intézmények (hivatal, óvoda) épületeinek energetikai fejlesztése”
A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00018

· a kedvezményezett neve: APARHANT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
· a szerződött támogatás összege: 60 327 567 Ft
· a támogatás mértéke (%-ban): 100%
· a projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. év 12. hó 31. nap

Rövid összefoglalás a projektről:

A projekt keretében megvalósul az Aparhanti Általános Művelődési Központ Aparhant Óvoda (7186 Aparhant, Petőfi Sándor utca 26, 633 hrsz) és a Polgármesteri Hivatal (7186 Aparhant, Kossuth Lajos utca 14. 223 hrsz) épületeinek energia hatékonnyá tétele. Az épületek nem védett épületek.

A Pályázó célja a fejlesztéssel a 100%-ban önkormányzati tulajdonban levő helyi óvoda és polgármesteri hivatal fenntartási költségeinek csökkentése, egészséges környezet biztosítása és energia hatékony épület létrehozása, megújuló energia hasznosításán keresztül az épület energiabiztonságának, önellátásának kiépítése.

A projekthez képzés kapcsolódik illetve szemléletformáló programok, melyek segítségével a Pályázó a helyi lakosság, dolgozók és diákok körében felhívja a projekt eredményeinek bemutatásával a figyelmet az energiahatékonyság, a környezetvédelem fontosságára és a megújuló energiák alkalmazásának előnyeire.

A fejlesztés közvetett célja az intézmény dolgozóinak, óvodásoknak és a település lakosságának szemléletformálása, a környezetvédelem fontosságának, az energiahatékonyság és megújuló energiák alkalmazás módjának, előnyeinek, hatásainak megismertetése a lakossággal.