Település
Önkormányzat
Intézmények
Kultúra
Szabadidő
 

» Bitter Program

    
    
   

„Az államot közel kell hozni az állampolgárokhoz, a közigazgatásnak  emberarcúvá” kell válnia.” (Magyary Zoltán)

   

A program elnevezése

          

A program nevével Bitter Illésnek kívánok emléket állítani, aki 1868. október 22-én született Aparon. Édesatyja Bitter Péter, apari elemi iskolai tanító, édesanyja Geisz Paula, Kurd község néhai jegyzőjének leánya.

1885augusztus 29-én öltötte magára a rend fehér novíciusruháját, és Illés nevet kapott. 1891június 30-án szentelték pappá. Pécsett a ciszterci gimnázium német-latin tanára és 1908-tól a felső leányiskola igazgatója. 1911-12-ben a bajai ciszterci főgimnázium igazgatója, 1912-ben a budapesti gimnázium igazgatója, 1913-tól pedig főigazgatója. 1927-től clairvaux-i címzetes apát.

1907-ben a Katolikus Középiskolai Tanáregyesület egyik alapítója. 1915-től a Szent István Akadémia tagja. Német nyelv és irodalom tankönyveit a középiskolákban évtizedeken át használták.

1921-ben megszervezte a „Foederatio Emericana” (Imrés Szövetség) mozgalmat. A Foederatio nem politizált, de tagjaitól megkövetelte, hogy politikai tevékenységük ne ellenkezzék az egyház tanításával, az alkotmány törvényeivel és szellemével.

Bitter Illés temetésén 1939-ben Apar község búcsúját Gartner Elek plébános mondta el:

„Engedtessék meg nekem, hogy Apar község nevében néhány szóval búcsút vehessek az elhunyt apátúrtól. Amikor néhány héttel ezelőtt az elhunyt apátúr ott járt szülőföldjén, ott időzött az apari plébánián, a mi szerény körünkben, ahol oly boldogan érezte magát, ki hitte volna, hogy ott suhogott már körülötte a halál angyala? Oly boldogan, oly simogatóan jártatta körül a plébánia udvaráról jóságos szemeit a szülői házon, az iskolán, a templomon, a neki ismert házakon, a falu melletti gyümölcsösökön, a temetőn. Ki hitte volna, hogy e jóságos szemek, amelyek mindenkor felragyogtak, amikor csak szülőfaluja nevét, Apart emlegették, hogy e jóságos szemek íme most örökre lezárva! A jó Isten kifürkészhetetlen akaratából itt fekszik a ravatalon Bitter Illés apátúr, falunk büszkesége. Megnyugodva Isten szent rendelésében, az elhunytat forró imáinkba zárva tesszük le tisztelettel, szeretettel, hálával, ragaszkodással, hűséggel az emlékezés koszorúját: „Apar falu hálás népe nagy szülöttjének”, azon ígérettel, hogy emlékét kegyelettel fogjuk őrizni. Néhány maroknyi földet is hoztunk a szülői ház kertjéből, azon fa alól, amelyet még boldogult édesatyja ültetett, s amely fának gyümölcsét bizonyára ő maga is élvezte. Teszem e maroknyi földet koporsójára e szavakkal: Szülőföldje, melyet rajongásig szeretett – legyen síri álmainak hűs kísérője! Bitter apátúr! Falunk büszkesége, Isten veled!”

Forrás: Brisits Frigyes: Bitter Illés, az igazgató A Szent Imre Gimnázium első igazgatója

 

          

              Bitter Illés sírja Budapesten. Kerepesi temető: 34-1-41.
                Forrás: Wikipédia

A program működtetője

A program működtetője Aparhant Község Önkormányzata, együttműködő partnere az Aparhanti Általános Iskola, valamint Kisvejke Község Önkormányzata.

 

A program célja

A Bitter Illés által alapított „Foederatio Emericana” szellemében a politizálás nem tilos, sőt hasznos, amennyiben erkölcsös és nem lépi át a törvényességet. A közigazgatás tulajdonképpen a politika realizálódott, megvalósult arca.

A Bitter Program keretén belül a közigazgatás kis szeletét, mint a politika megvalósult arcát kívánjuk a gyermekek részére bemutatni, megismertetni és átláthatóvá tenni.

Gyakori tapasztalat, hogy az állampolgárok nincsenek tisztában az önkormányzati és az államigazgatási szervek munkájával.

 

A program által kezdeményezett tudásátadási folyamat célja, hogy a gyermekek érdeklődését felkeltsük egyrészt a közigazgatási munka iránt, másrészt ismeretet nyerjenek, hogy a későbbiekben aktuális ügyeiket, mely hivatalban tudják intézni. A tudásátadást nyílt napok szervezésével kívánjuk megvalósítani, mely során Aparhant Község Önkormányzata -együttműködve más hivatalokkal - betekintést enged a diákok számára a közigazgatási munkába.

A Program hozadéka lehet, hogy jobban megismerik a közigazgatás „emberarcúságát”, emberi oldalát is. Távolabbi eredménye lehet, hogy felkelti a gyerekekben a helyi igazgatás, az önkormányzati- valamint államigazgatási munka iránti érdeklődést, mely hozzájárulhat a helyi önkormányzati, vagy egyáltalán a közigazgatási szakemberek utánpótlásának jövőbeni biztosításához is.

 

                                                                             Dávid Tímea polgármester

 

Megjegyzés: A program indítása előtt tájékozódtam Bitter Illés esetleges aparhanti rokoni szálai iránt. Nincs tudomásom arról, hogy rokonai élnek településünkön, így a névhasználat kapcsán nem tudtam egyeztetéseket folytatni. Remélem a „Bitter Program” – Bitter Illés szellemiségét átörökítve – Aparhant település szellemi fejlődését szolgálja.

                                                                             Dávid Tímea polgármester