Település
Önkormányzat
Intézmények
Kultúra
Szabadidő
 

» Civil szervezetek

    

   
Aparhant Fejlődésére Egyesület
      

Megnevezés: Aparhant Fejlődésére Egyesület
Rövidített név: AFE
Elnök: Kolozsi Ákos István
Székhelye: 7186 Aparhant, Kossuth utca 20.
Adószám: 18752070-1-17
Bankszámlaszám:
Országos azonosító: 1700/60031/2016/2300021235967
Eljáró bíróság neve: Szekszárdi Törvényszék
Ügyszám: 1700/Pk.60031/2016

  
Cél szerinti besorolása: kulturális és információs, kommunikációs tevékenység (pl. helyi tömegkommunikáció, művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, közgyűjtemény, kiadás, épített környezett védelme, népművészet, hagyományőrzés, közművelődés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása)

   
Közhasznúsági fokozat: nem közhasznú

     
Dokumentumok:
    

   
Aparhant Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
      

Megnevezés: Aparhant Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Rövidített név: Aparhant ÖTE
Elnök: Juhász Gyula
Székhelye: 7186 Aparhant, Kossuth utca 34.
Adószám: 18863486-1-17
Országos azonosító: 1700/60077/1989/600771989
Eljáró bíróság neve: Szekszárdi Törvényszék
Ügyszám: 1700/Pk.60077/1989

 
Cél szerinti besorolása: polgári védelmi, tűzoltási tevékenység

 
Közhasznúsági fokozat: nem közhasznú

     
Dokumentumok:
    

   
Aparhant Polgárőrség Egyesület
      

Megnevezés: Aparhant Polgárőrség Egyesület
Elnök: Minker Norbert
Székhelye: 7186 Aparhant, Kossuth utca 34.
Adószám: 18864542-1-17
Országos azonosító: 1700/60113/2003/601132003
Eljáró bíróság neve: Szekszárdi Törvényszék
Ügyszám: 1700/Pk.60113/2003

   
Cél szerinti besorolása: egyéb

    
Közhasznúsági fokozat: nem közhasznú

     
Dokumentumok:
    

   
Aparhant Sportegyesület
      

Megnevezés: Aparhant Sportegyesület
Elnök: Minker Endre
Elnökhelyettes: Juhász István
Székhelye: 7186 Aparhant, Kossuth utca 34.
Adószám: 19952266-1-17
Országos azonosító: 1700/60097/1989/600971989
Eljáró bíróság neve: Szekszárdi Törvényszék
Ügyszám: 1700/Pk.60097/1989

   
Cél szerinti besorolása: A labdarúgás népszerűsítése, tagjai részére a sportolási lehetőség biztosítása, az egészséges életmódra nevelés. A sportegyesület működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság sporttevékenységét.

    
Közhasznúsági fokozat: nem közhasznú

     
Dokumentumok:
    

   
„Mosolysuli Alapítvány”
      

Megnevezés: „Mosolysuli Alapítvány”
Kuratóriumi elnök: Oláh Jánosné
Székhelye: 7186 Aparhant, Rákóczi utca 4.
Adószám: 18752063-1-17
Bankszámlaszám: 71800013-16103023
Országos azonosító: 1700/60025/2016/2300021249499
Eljáró bíróság neve: Szekszárdi Törvényszék
Ügyszám: 1700/Pk.60025/2016

   
Cél szerinti besorolása: Az iskola tehetséggondozó tevékenységi körének bővítésével hatékonyabban felkarolni a továbbtanulni szándékozókat annak érdekében, hogy elhelyezkedésük biztosítottabb legyen. Tehetséggondozó szakkörök indítása, meglévők bővítése, idegen nyelvből a legjobbakat eljuttatni az alapfokú nyelvvizsgáig, szakkörök eszközállományának, sporteszközök kiegészítése olyan felszerelési tárgyakkal, amelyek lehetővé teszik tanórákon és szakkörökön a korszerű ismeretek oktatását. A továbbtanulóknak célirányos felvételi előkészítők szervezése, képzésben való részvételük támogatása, kisebb csoportokban speciális tehetséggondozó foglalkozások szervezése, hátrányos helyzetű tanulók támogatása, felzárkóztatása, sajátos nevelési igényű tanulási nehézséggel küzdő tanulók támogatása, a tehetséggondozási munkában a legkiemelkedőbbek jutalmazás. Az iskolakezdést segítendő tankönyvek és füzetcsomagok beszerzéséhez anyagi lehetőségek függvényében hozzájárulás, tanulmányi kirándulás, országjárás, múzeum, hangverseny és színházlátogatás szervezése, gyermekprogramok szervezése, nyári táborok támogatása.

    
Közhasznúsági fokozat: nem közhasznú

     
Dokumentumok: