Az egyesület célja:

APARHANT FEJLŐDÉSÉRE EGYESÜLET

legfőbb célja a település jövőjének és fejlődésének elősegítése önálló szervezetként képviselni a községet.

Pályázati források hatékony lehívására és felhasználására civil szervezetek, önkormányzat, valamint a helyi oktatási, egészségügyi és szociális intézmények számára.

Civil szervezetek / egyesületek / és egyéb nem kormányzati szervezetek / pl. települési önkormányzat, kistérségi társulások, kisebbségi önkormányzatok stb. / támogatása nonprofit céljaik elérésében.

Elősegíteni a különböző települések, térségek közötti kapcsolati hálózatok kialakítását, hogy lehetőséget teremtsünk a kölcsönös ismeret- és tapasztalat cserére, az integrált fejlődésre, a kulturált értékek megtartására, hagyományőrzésre.

Tevékenyen részt venni testvértelepülésekkel kialakítandó kapcsolat létrehozásában.

A helyi társadalmi és gazdasági tevékenységet folytató személyek, szervezetek segítése.

Aparhant Sportegyesületen keresztül a helyi sportélet támogatása.

Az információs társadalom kihívásaihoz történő felzárkózás támogatása, a tartalomszolgáltatás és infrastruktúra fejlesztés eszközeivel.

A térség idegenforgalmának fellendítése.

Térségi szinten marketing ismeretek továbbadása, jó gyakorlatok ismertetése.

Tagság részt vételével tevékenyen részt vállalni a település tisztán tartásában.

Rendezvények szervezése, közterületek díszítése, falunapban való részvétel , tagság által vállalt önkéntes munkával is.

Az egyesület tevékenysége:

Támogatja lakosság önszerveződő közösségeit.

Közösségi, kulturális hagyományok, benne a székely, sváb, felvidéki és roma értékek ápolásának,

művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének segítése.