Település
Önkormányzat
Intézmények
Kultúra
Szabadidő
 

» Testvér-települések

    
     
     
A barátság nemcsak az, amit keresünk, hanem az, amit adni is akarunk. E gondolatokat szem előtt tartva Aparhant Község Önkormányzata támogatni kívánja a testvértelepülési eszme és kapcsolatok intenzív ápolását, terjesztését. Önkormányzatunk a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával a „Testvér-települési programok és együttműködések” című projekt keretében szeretne lehetőséget kapni arra, hogy Debrőd és Csíkbánkfalva községekkel testvér-települési kapcsolatot építsen ki. A két település képviselete 2019-ben már találkozott, melynek eredménye együttes szándéknyilatkozatok aláírása volt.
     
Csíkbánkfalva (Bancu)
     
A község fekvése
Csíkszeredától 17 km-re fekszik. Megközelíthető Csíkszereda felől előbb a 12-es országútón, a Nagymezőn át, majd ebből a balra elágazó 123C megyei úton. Ezenkívül Csíkszentmártonból, a 123B megyei úton (az ÁJ-patak mentén halad felfelé) érhető el. Szorosan összenőtt a tőle északra fekvő Csíkszentgyörggyel. A határt a két falu között a templom és az Egyház-pataka jelöli ki. 1898-ban törzskönyvezik Bánkfalva néven. Ekkor Csíkszentgyörgyhöz tartozó település volt.
Csíkbánkfalva a Fiság-pataka völgyében fekszik. A falu keleti felében, az Alsóköves saroknál, a Békás és a Radovány-patakok folyása mellett, a Gönczéd nevű büdösköves borvízforrást már Benkő Károly is jelezte. Vize akkoriban világosszürke színű volt és jó szem erősítőnek tartották. Ezenkívül ismeretes az Édesbükke vasas borvízforrás is. Keleten a határ a visszakebelezett havasokig és Csügés hegyi telepig tart.
 
Bánkfalva és környéke:
Bánkfalva – Csíkszentgyörgy – „Boldogasszony” Kápolna – Oriás tetó (1297 m) – Havas tető (1253 m) – Erős tető – Adorján fürdő – Bánkfalva (félnapos túra)
     
Látnivalók:
  • Adorján fürdő
  • Szövő műhely
  • Gótikus erőstemplom
     
     
 
      
     
Debrőd
    
A község fekvése
Kassától 27 km-re délnyugatra, a Szepes-Gömöri Érchegység délkeleti részében, Jászó és Szepsi között, a Bódva folyó jobb partján, erdőktől körülzárt fennsíkon, 265 m tengerszint feletti magasságban, a Kassai kerületen belül a Kassa-vidéki járáshoz tartozóan.
A falu a jászóvári premontrei prépostság ősi birtoka. 1255-ben IV. Béla a jászóvári prépostság újraalapító oklevelében említi először. Az oklevélben a király a falut a prépostságnak adományozta és 1848-ig tulajdonában is maradt. 1427-ben 15 portát számláltak a faluban. 1715-ben a török kiűzése után mindössze 5 jobbágy és egy zsellér háztartása maradt. A kipusztult lakosság pótlására Szeged környékéről juhászokat telepítettek ide. Ezt a máig megőrzött szegedi nyelvjárás is megerősíti.
 
A község nevezetességei:
  • Szent László forrás
  • Szent László növénytemplom
  • Szent László térplasztika
  • Szent János forrás és kápolna
  • Szentháromság kápolna
  • Szent Péter és Pál római katolikus templom