Település
Önkormányzat
Intézmények
Kultúra
Szabadidő
 

» Konyha

    
Cím: 7186 Aparhant, Rákóczi utca 2.
     
     
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (3) bekezdés a) pontja alapján a települési önkormányzat köteles biztosítani a gyermekétkeztetést az általa fenntartott óvodában, továbbá a közigazgatási területén a tankerületi központ által fenntartott nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdés c) pontja alapján a települési önkormányzat szociális ellátások keretében köteles biztosítani az étkeztetést.
    
Szolgáltatások:
  • Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
  • Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
  • Szociális étkeztetés
    
    
2023. március 1-tő

Intézmény

Gyermekétkeztetés (térítési díj*)

Óvoda

1.069,- Ft/adag

Iskola:

 

  • háromszori étkezés (reggeli, ebéd, uzsonna)

1.272,- Ft/adag

  • ebéd

808,- Ft/adag

  • Az étkezési térítési díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák.
    
    
2023. március 1-tő

Szolgáltatás

Intézményi térítési díj*

Szociális étkeztetés

1.000,- Ft/adag

  • Az étkezési térítési díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák.